Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Aktualności

Teatralna grupa Kasztanova integruje, bawi, leczy..

01/12/2022 


Grupa teatralna „Kasztanova” to grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, która powstała przy Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzicom w 2014 roku. Realizowany projekt jest kontynuacją dotychczasowych działań.

W ramach otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Pakiet dla Rodziny” Fundacja zgłosiła projekt „Teatr – wsparciem, aktywnością i uczestnictwem”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego od sierpnia 2021 do listopada 2022.

Spotkania grupy będą odbywają się w Maltańskim Centrum przy Al. Kasztanowej 4a, a przedstawienie teatralne „Baśń o drzewcu”, efekt końcowy warsztatów, zostanie wystawione w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay.

Działania adresowane są do trzech typów odbiorców.
Pierwszy to rodzice/opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. Przez cały rok trwają spotkania, łączące profesjonalną pomoc pedagogiczną i wsparcie rodziców w wypełnianiu ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej oraz warsztaty dramowo-teatralne, w trakcie których grupa rozwija osobiste kompetencje, takie jak umiejętności wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, czy wzmacniania pewności siebie. Uczestnicy wymieniają się również doświadczeniami związanymi z trudną sytuacją i borykaniem się z podobnymi problemami, uczą się wspierać wzajemnie.

Drugi to dzieci z niepełnosprawnością, które z powodów barier architektonicznych oraz niedostosowanych treści są wykluczone z udziału w ofercie kulturalnej kierowanej do mieszkańców Małopolski. Cykl warsztatów kończy się przedstawieniem o treści i formie odpowiadającej potrzebom dzieci z niepełnosprawnością.

Trzeci to społeczność lokalna, która poprzez udział w wydarzeniu kulturalnym z rodzinami dzieci z niepełnosprawnością rozwija pozytywne wzorce zachowań i postaw społecznych. Grupa „Kasztanova” zrealizowała cztery cykle warsztatowe zakończone spektaklami.

Więcej na https://www.kasztanova.pl/

 

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM)

al. Kasztanowa 4a; 30-227 Kraków